Fundusze Europejskie dla MŚP

Fundusze Europejskie dla MŚP

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej), możesz pozyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje.

 

więcej informacji