Dotacje na wdrażanie innowacji przez MŚP

Dotacje na wdrażanie innowacji przez MŚP

Od 29 maja 2018 r. firmy z sektora MŚP działające w Polsce Wschodniej będą mogły ubiegać się o wsparcie na wdrażanie wyników własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek produktów (wyrobów lub usług) innowacyjnych, przynajmniej w skali kraju.

Pozyskane środki, firma może przeznaczyć na każdy z etapów inwestycji związanej z wdrażaniem innowacji, zaczynając od prac przygotowawczych (np. analiza rynku) przez nabycie wartości materialnych i prawnych (np. patentów, czy licencji) po samo wdrożenie (np. zakup potrzebnych maszyn). Przedsiębiorstwo nie musi również samodzielnie przeprowadzać prac badawczo-rozwojowych (B+R), niezbędnych do wprowadzenia innowacji – może nabyć ich wyniki.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo musi wchodzić w skład grupy co najmniej pięciu współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Powiązanie to musi mieć charakter ponadregionalny, tzn. musi obejmować przynajmniej dwa województwa, w tym przynajmniej jedno z Polski Wschodniej.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 150 000 000 zł, w tym 100 000 000 zł przeznaczone jest na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 000 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania to aż 7 000 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Wnioski będzie można składać do 31 lipca 2018 r.

Dokumentacja konkursu.