Pakiet dla średnich miast: rusza konkurs dedykowany MŚP z miast średnich Polski Wschodniej

Pakiet dla średnich miast: rusza konkurs dedykowany MŚP z miast średnich Polski Wschodniej

W ramach naboru dla projektów MŚP zlokalizowanych w miastach średnich w 5 województwach Polski Wschodniej lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami przewidziano kopertę 100 mln zł.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uprzejmie informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. rusza nabór w ramach Pakietu dla średnich miast, w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczący wsparcia projektów MŚP prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.


Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu,  znajdują się na stronie naboru:

http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-3/Z poważaniem,

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju