Seminarium: Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą

Seminarium: Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą

Zapraszamy na seminarium, które adresowane jest do polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności eksportowej i pragnących usystematyzować swoją wiedzę na temat podstawowych zasad handlu zagranicznego w tym regionie.

AGENDA:


Moderator:        Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie


10:30 – 11:00    Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15    Oficjalne powitanie i otwarcie seminarium: Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

11:15 – 11:45    Aspekty prawa w kontekście ekspansji firmy na rynek zagraniczny - Tatyana Koryakina

   • zagadnienia prawa polskiego, które należy mieć na uwadze przy wejściu na rynki zagraniczne,
   • umowy międzynarodowe zawarte pomiędzy Polską a Ukrainą – jak korzystać z uprawnień w nich przewidzianych,
   • na co należy zwrócić uwagę zawierając umowę z ukraińskimi,
   • kwestia wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych (istotne w przypadku windykacji).

11:45 – 12:15    Rejestracja biznesu na Ukrainie - Andrii Popko

   • w jakim momencie rejestrować/osoba prawna albo osoba fizyczna,
   • nowa ustawa o sp. z o. o./porównanie sp. z o. o. oraz przedstawicielstwa,
   • spółka „uśpiona”.
   • Podatkowy system na Ukrainie oraz ABC księgowości.

12:15 – 12:45    Osobliwości ukraińskiego rynku pracy - Anetta Guzek-Roszyk

   • zasady zatrudniania Polaków w Ukrainie,
   • najistotniejsze elementy ukraińskiego kodeksu pracy i stosunków z pracownikami,
   • zatrudnianie i delegowanie pracowników.

12:45 – 13:15    Jak chronić swój biznes na Ukrainie – Dmytro Syrota

   • główne ryzyka z punktu widzenia firm zagranicznych,
   • środki prawne mające na celu zwiększenie ochrony biznesu,
   • inspekcja, audyt, przeszukiwanie: jak prowadzić działalność w takich warunkach,
   • przeciwdziałanie korupcji,
   • transgraniczna ochrona biznesu,
   • case studies.

13:15 – 13:45    Q&A

13:45 – 14:30    Networking

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresami: karol.kubica@paih.gov.pl oraz dawid.cecuda@paih.gov.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać do 12.04.2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

źródło: paih.gov.pl