Patent na sukces - seminarium dla Przedsiębiorców

Patent na sukces - seminarium dla Przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium „Patent na sukces”, dotyczących szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

Trwają zapisy na seminarium dot. „Patent na sukces” 9 kwietnia o godzinie 9:00 w EPT piętro I sala 221.

Seminarium organizowane jest przez Urząd Patentowy RP i ma za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej, w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Zapisy

Szczegółowy program

Zapraszamy