Dotacje na ochronę własności przemysłowej

Dotacje na ochronę własności przemysłowej

Do 29 listopada 2018 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzenie postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.

Środki można również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo, a także na pomoc w ochronie praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych.  

Maksymalna kwota dotacji to 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.