Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne - Zasady realizacji projektów w ramach poddziałania 3.2.2, Ochrona własności Intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji. Data i miejsce: 19.03.2018 r., Elbląski Park Technologiczny, Elbląg, ul. Sulimy 1

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 15 marca 2018r. na e-mail: olsztyn@bgk.pl, tel. (89) 5230518

 

09:00 – 09:15

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

09:15 – 09:30

Otwarcie szkolenia – wystąpienia przedstawicieli organizatorów

Anna Bułło - Dyrektor Regionu BGK

Tomasz Burczyński – Dyrektor Biura Kredytu Technologicznego (Departament Programów Europejskich) w BGK,

Eliza Popławska – Jodko - Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii

dr inż. Marcin Bukowski – Dyrektor Elbląskiego Paku Technologicznego

09:30 - 10:15

Ochrona własności Intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji – Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Agnieszka Domańska, Izabella Raniszewska – Rzecznik Patentowy

10:15 – 11:00

Kredyt na innowacje technologiczne – dla kogo i na co?

 • Kto może skorzystać z dofinansowania?
 • Jakie projekty mogą zostać dofinansowane?
 • Jak przebiegały dotychczasowe nabory?
 • Jak przygotować się do złożenia wniosku?
 • Jak działa generator wniosków o dofinansowanie?
 • Jak przebiega proces oceny wniosków?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie i jak ich uniknąć?
 • Jak podpisać umowę o dofinansowanie?
 • Jak prawidłowo realizować projekt?
 • Jak wnioskować o wypłatę dofinansowania?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie i jak ich uniknąć?

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa, konsultacje indywidualne

11:15 – 12:00

Kredyt na innowacje technologiczne – zasady aplikowania

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa, konsultacje indywidualne

12:15 – 13:00

Kredyt na innowacje technologiczne – zasady realizacji projektów

13:00 – 14:00

Lunch (strefa networkingowa)

14:00 – 14:45

Konsultacje indywidualne