Dofinansowanie proinnowacyjnych projektów Dofinansowanie proinnowacyjnych projektów

Dofinansowanie proinnowacyjnych projektów Dofinansowanie proinnowacyjnych projektów

10 kwietnia 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w ramach I rundy konkursu „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, a także kosztów inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

W ramach wprowadzania na rynek innowacji będzie można otrzymać do 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w czterech rundach do 25 października 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP.
Dokumentacja konkursu.