Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”

Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”

22.03.2018 r. rozpocznie się pierwsza runda konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (I etap usługowy).

Pula środków w konkursie wynosi 70 000 000 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 60 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 400 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Konkurs (I etap usługowy) jest podzielony na cztery rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 22 marca do 22 maja 2018 roku;
  • dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 23 maja do 23 lipca 2018 roku;
  • dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 24 lipca do 24 września 2018 roku;
  • dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 25 września do 22 listopada 2018 roku.

Po zakończeniu I etapu, przedsiębiorcy będą mogli wdrożyć innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową w ramach II etapu inwestycyjnego, który przewiduje nawet 560 000 złotych dotacji, przy maksymalnym poziomie dofinansowania 70%. Wsparcie będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Ogłoszenie konkursu (II etap inwestycyjny) nastąpi 14 marca 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków 17 kwietnia 2018 r., a zakończenie naboru 4 stycznia 2019 r.

Więcej informacji.
Dokumentacja konkursowa I etapu.