Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Termin naboru 01.03. – 19.03.2018 r.  

 

W 2018 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z KFS skierowane są na:

 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 104 (I piętro, ul Saperów 24) lub pod nr tel. 055 237 67 32