JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT

Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K?
Od 1 stycznia 2018 r. masz obowiązek przysłania danych ze swojej ewidencji zakupów i sprzedaży w formie pliku JPK_VAT.

Co to JPK_VAT? - to nic innego jak dane z ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży, prowadzonych dla potrzeb rozliczenia VAT:
-dane dotyczące Twojej sprzedaży- nr faktury i daty; dane nabywcy- NIP,jego nazwa adres, wartości netto i VAT w stawkach, dane z miesięcznego raportu fiskalnego z kasy rejestrującej,
- dane dotyczące Twoich zakupów: NIP wystawcy, nr faktury, daty faktury,kwoty nabyć netto i VAT naliczony wynikający z faktury i przysługujący do odliczenia,
Plik JPK-VAT jest wytwarzany z Twojego programu, aplikacji lub arkusza kalkulacyjnego, w określonym jednolitym układzie i formacie, oraz
przesyłany elektronicznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Pierwszy plik JPK_VAT za styczeń 2018 r. musisz przesłać do 26 lutego 2018r. (25.02.2018r. wypada w niedzielę), kolejny za luty 2018r. do 26
marca 2018r., za marzec 2018r. do 25 kwietnia 2018 r.
itd. , niezależnie od tego, czy składasz deklaracje VAT za okresy miesięczne, czy kwartalne.
Jeśli nie posiadasz komercyjnego programu służącego do przygotowania i wysłania pliku JPK_VAT, na stronie www.jpk.mf.gov.pl możesz pobrać bezpłatne narzędzia służące do przygotowania i wysłania pliku :„e-mikrofirma” lub „Klient JPK 2.0”.
Swój plik JPK_VAT musisz podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego,profilu zaufanego lub ,w przypadku osób fizycznych, kwotą przychodu z zeznania rocznego PIT za 2016r.
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do korzystania z pomocy infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 6.
Zachęcamy też do kontaktu z ekspertami w elbląskim Urzędzie Skarbowym.
Dane kontaktowe ekspertów są dostępne na stronie internetowej urzędu:
www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-elblagu w zakładce kontakt > obsługa JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17
i 24 lutego 2018 r. (soboty).


Pliki do pobrania