Innowacje w sektorze żywności

Innowacje w sektorze żywności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 8 lutego 2018 r. w Olsztynie pn. "Innowacje w sektorze żywności". Celem spotkania jest m.in. wypracowanie założeń planu działań dla specjalizacji oraz identyfikacja pomysłów i koncepcji, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach środków unijnych perspektywy 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na RPO WIM 2014-2020.

INNOWACJE W SEKTORZE ŻYWNOŚCI

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI”

8 Lutego 2018, Olsztyn
Hotel Dyplomat, Dąbrowszczaków 28

09:00 – 9.30 Rejestracja – powitalna kawa
9:30 – 11:15 Sesja plenarna
Prowadzenie: Gabriela Zenkner-Kłujszo
• Powitanie: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Założenia projektu "RIS3 support in lagging regions: Mark Boden oraz Elisa Gerussi – Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Komisja Europejska
• Inteligentne specjalizacje – postępy i perspektywy dla Polski: Marek Przeor/Anna Monika Modzelewska DG REGIO Komisja Europejska
• Inteligentne specjalizacje i proces przedsiębiorczego odkrywania w województwie warmińsko-mazurskim: Dorota Kopeć – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
• Dobre praktyki innych regionów UE w sektorze żywności: Antonella Samoggia – UNIBO/ ERVET Emilia-Romagna
• Szanse i zagrożenia w innowacyjności sektora żywności: prof. Krzysztof Klincewicz – Dyrektor EIT Food, CLC North East

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Przedstawienie metodologii warsztatów grup fokusowych: Elisa Gerussi - JRC, “RIS3 support in lagging regions”

Równoległe warsztaty Grup fokusowych (Sesja 1.)

Podział grup wg tematów:
1. Żywienie zwierząt jako czynnik w produkcji mięsa wysokiej jakości
2. Innowacyjność technologii w produkcji żywności wysokiej jakości
3. Wykorzystanie tradycji w produkcji żywności

Zakres: Przedstawienie uczestników, analiza potrzeb, pomysły na innowacyjne projekty, plan działań dla inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości”

13:00 – 14:00 Obiad


14:00 – 15:30 Równoległe warsztaty Grup fokusowych (Sesja 2.)
Zakres: opracowanie i prezentacja pomysłów na innowacyjne projekty oraz propozycji do planu działań dla inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” o Dalsza praca w grupach utworzonych podczas Sesji 1.

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 16:15 Sesja zamykająca Podsumowanie pracy grup roboczych

Dyskusja nt. zakresu projektu promującego inteligentne specjalizacje
Końcowe uwagi, kwestionariusz w zakresie potencjału sektora oraz dalszych działań warsztatowych

Podczas sesji plenarnej zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne/konsekutywne (język polski/angielski)

Zgłoszenia: d.blasi@warmia.mazury.pl

 

źródło: ept.umelblag.pl