Badania Biegłości

Badania Biegłości

Dnia 12 grudnia 2017r. pracownicy Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego uczestniczyli w Badaniach Biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody na pływalniach organizowanych przez akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji organizatora badań biegłości - Firmę Doradczą ISOTOP, specjalizującą się w organizowaniu tego typu badań.

Bardzo miło nam poinformować, że Nasze Laboratorium uzyskało ocenę pozytywną we wszystkich elementach tego badania i tym samym potwierdziło swoją biegłość w pobieraniu i wykonywaniu badań wody na pływalniach, używany przy tym sprzęt oraz kompetencje personelu laboratoryjnego.
Ocenianymi parametrami były: chlor wolny, chlor związany, temperatura, pH oraz potencjał redox, a więc wszystkie parametry niezbędne przy pobieraniu próbek wody na pływalniach w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. LINK: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002016

Dzięki tego typu badaniom biegłości organizowanym co roku, wszystkie współpracujące z Elbląskim Parkiem Technologicznym ośrodki rekreacji, ośrodki wypoczynkowe oraz hotele, a więc tam gdzie w ofercie znajdują się baseny lub jacuzzi mają pewność, że uzyskiwane przez Nas wyniki są rzetelne, sprawdzone, a przede wszystkim można im zaufać.

żródło: ept.umelblag.pl