Konkursy dla przedsiębiorców w ramach Polski Wschodniej

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach Polski Wschodniej

Przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej w 2018 roku mogą skorzystać z czterech rodzajów działań dofinansowanych z Unii Europejskiej. Wsparcie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Szczegóły przedstawiają się następująco:
Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – projekty mogące uzyskać dofinansowanie to tworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji. Ogłoszenie konkursu nastąpi w marcu 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków w kwietniu, a zakończenie naboru wniosków w czerwcu.
Więcej informacji o poddziałaniu.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – projekty mogące uzyskać dofinansowanie to kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności. Przedmiotem wsparcia będzie m.in.: uzyskanie przez przedsiębiorstwa doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizy rynku docelowego, przedstawienia możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Nabór będzie podzielony na dwie rundy. Ogłoszenie konkursu nastąpi w styczniu 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków w ramach 1 rundy w lutym, zakończenie naboru wniosków w marcu. Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach 2 rundy w lipcu, zakończenie naboru wniosków we wrześniu.
Więcej informacji o działaniu.

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP – projekty mogące uzyskać dofinansowanie to wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Projekty, które będą dofinansowane to przedsięwzięcia przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. Ogłoszenie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków w maju, zakończenie naboru wniosków w lipcu.
Więcej informacji o poddziałaniu.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję – projekty mogące uzyskać dofinansowanie to wsparcie dla na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej (I etap) oraz wsparcie na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej (II etap) obejmujące nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Ogłoszenie konkursu w ramach I etapu nastąpi w maju 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków w lipcu, zakończenie naboru wniosków we wrześniu. Ogłoszenie konkursu w ramach II etapu nastąpi w kwietniu 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków 30 maja 2018 r., zakończenie naboru wniosków 31 maja 2019 r.
Więcej informacji o działaniu.

 

źródło: parp.gov.pl