Badanie skierowne do małych i średnich przedsiębiorców

Badanie skierowne do małych i średnich przedsiębiorców

Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP.

Komisja zwraca uwagę, że badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE a znaleźć go można pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP znaleźć można pod linkiem http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm