Seminarium „Go Poland” w Lizbonie

Seminarium „Go Poland” w Lizbonie

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza, Portugalska Izba Handlu i Przemysłu (CCIP) oraz Ambasada RP w Lizbonie zaprasza do udziału w seminarium „Go Poland”, które odbędzie się 24 stycznia 2018 roku w Lizbonie. Jednym z prelegentów będzie ekspert PAIH.

elem seminarium jest przekazanie potencjalnym portugalskim inwestorom najświeższych i praktycznych informacji na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce, jak również know-how w zakresie pierwszych kroków na naszym rynku. Prowadzący seminarium przedstawią uczestnikom case studies udanych inwestycji z Portugalii nad Wisłą.

Rejestracji można dokonać pod linkiem: www.ccip.pt/pt/o-que-fazemos/eventos/proximos-eventos/agenda/418-go-poland/event_details

 

źróło: paih.pl