Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje Pracodawców o naborze wniosków o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy

Na staż w ramach Projektu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 30 lat  (i więcej) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) osoby długotrwale bezrobotne,

b) osoby niepełnosprawne,

c) osoby powyżej 50 roku życia,

d) kobiety,

e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

 

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały wnioski spełniające kryteria realizowanego projektu oraz uwzględniające deklarację zatrudnienia.

 

 

Termin naboru wniosków – od 02.01.2018 r. – do wyczerpania limitu

 

Szczegółowe informacje

pod nr tel.

055 237 67 16, 055 237 67 18, 055 237 67 58, 055 237 67 62