Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia i dodatkowo spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) osoby długotrwale bezrobotne,

b) osoby niepełnosprawne,

c) osoby powyżej 50 roku życia,

d) kobiety,

e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 055 237 67 91

parter, pokój 8