Dotacje unijne bez tajemnic - konferencja

Dotacje unijne bez tajemnic - konferencja

Dziennik „Rzeczpospolita” zaprasza na konferencję „DOTACJE UNIJNE BEZ TAJEMNIC”, która odbędzie się 12 grudnia br. w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (ul. Lotnicza 2).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dysponujące w latach 2014-2020 największą pulą środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na badania przemysłowe i prace rozwojowe chce przybliżyć ich „ofertę” w regionach, także w mniejszych miastach. W ramach najbliższych spotkań, organizowanych jeszcze w br., eksperci Centrum poinformują przedsiębiorców o dostępnej ofercie finansowania innowacyjnych projektów badawczych i rozwojowych m.in. w ramach tzw. szybkiej ścieżki czy instrumentu pn. BRIdge Alfa. Ponadto, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opowiedzą o ulgach związanych z innowacjami. Przedstawimy też pakiet uproszczeń w funduszach UE wprowadzony nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej (weszła w życie 2 września 2017 r.).

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?
• Powiemy, że dotacje na B+R to nie wielkie eksperymenty, a prosta droga do wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek
• Udzielimy najważniejszych informacji o ulgach podatkowych przysługujących firmom inwestującym w B+R
• Przekażemy wiedzę o pakiecie uproszczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, który już obowiązuje, a który znacząco ułatwia sięgnięcie po dotacje z UE.

Zapraszamy:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP
• studentów i naukowców, pracujących na uczelniach, ale mających ciekawe, innowacyjne pomysły, które dzięki dotacjom, w szczególności programowi Alfa Bridge można przekuć w przedsięwzięcia biznesowe i je skomercjalizować wprowadzając na rynek.