Grudniowa oferta Funduszy Europejskich

Grudniowa oferta Funduszy Europejskich

Grudzień 2017 r. to 51 konkursów dla przedsiębiorców z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Wśród nich można znaleźć 35 konkursów programów ogólnopolskich, 13 konkursów programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz 2 konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.