Łatwiejsza działalność innowacyjna

Łatwiejsza działalność innowacyjna

24 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Ustawa wprowadza szereg zmian, które zachęcą przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

Od 2018 r. przedsiębiorstwa będą mogły odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój (podwyższenie z wcześniejszych 50%), a przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego 150%.
Przepisy rozszerzają także katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia, koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R oraz zakup usług polegających na wykorzystaniu aparatury naukowo-badawczej.
Ponadto, przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych będą miały prawo do ulgi na B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE.

źródło: wmsse.com.pl

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju.