Program dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Program dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje program dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którego celem jest uzyskanie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R. Program skierowany jest do firm działających w średnich miastach.

W ramach programu Inteligentny Rozwój - poddziałania 3.2.1. "Badania na rynek", PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania na realizację projektu, którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług. Można też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Wspierane są projekty o wartości już od 5 mln złotych.

Celem prowadzonej kampanii promocyjnej jest dotarcie z ofertą do jak największej liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać z działania.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu Ewa Czarnecka, Główny Specjalista Departamentu Komunikacji i Marketingu PARP: ewa_czarnecka@parp.gov.pl,       tel. 22 432 80 48

 

źródło: parp.gov.pl