Nowa forma wsparcia - Pożyczki na kształcenia

Nowa forma wsparcia - Pożyczki na kształcenia

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchamiany jest przez Ministerstwo Rozwoju pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. Pożyczki na kształcenia. Nabór do projektu Pożyczki na kształcenie startuje 18 września br.

Główne założenia projektu:

·        Uczestnik projektu, który ma ukończone 18 lat i zdolność do spłaty pożyczki, otrzymuje możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych.

·        Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, samozatrudnionych, jak i bezrobotnych.

·        W ramach programu, Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25% umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studia I, II, i II stopnia).

·        Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.

·        Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie  

         wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

·        Nabór wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się za pomocą systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie www.inwestujwrozwoj.pl lub poprzez infolinię (22 450 99 15).