Dofinansowanie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

 Dofinansowanie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Ruszył trzeci nabór projektów dotyczących wzornictwa przemysłowego w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania projektu wynosi do 100 tys. zł. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Dotacje na ten cel rozdziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski przyjmowane są od 13 września do 15 listopada 2017 roku.

Więcej informacji
Źródło: Wrota Warmii i Mazur