Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o przyznanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (mieszkającej na terenie miasta Elbląga)

Termin naboru – od 07.09.2017 r. do – 21.09.2017 r.

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 055 237 67 60, 055 237 67 27

I piętro, pokój 108