Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje bezrobotnych oraz pracodawców o naborze wniosków :

 

  • o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE - dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat  - w ramach Projektu PO WER.  Druk wniosku jest dostępny w siedzibie PUP w Elblągu lub na stronie www.elblag.praca.gov.pl . Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 8 (parter ul. Saperów 24) lub pod numerem tel. 552376791. Nabór otwarty.

 

  • o zorganizowanie STAŻU dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 104 (I piętro, ul. Saperów 24) lub pod numerem tel. 552376716 /18/58/62. Nabór otwarty.

 

  • na REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30  roku życia. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 108 (I piętro ul. Saperów 24) lub pod numerem tel. 552376759. Nabór otwarty.

 

  • na  SZKOLENIA  INDYWIDUALNE pod zapotrzebowanie pracodawców- Nabór na szkolenia prowadzony jest dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach Projektu  RPO.   Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 104 (I piętro ul.  Saperów 24) lub pod  numerem tel. 552376732. Nabór otwarty.

 

  • NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – nabór  wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą. Termin naboru wniosków  - od 21.08.2017 r. do  05.09.2017 r. Szczegółowe informacje nr tel. 055 237 67 27, 055 237 67 60, I piętro, pokój 108

 

  • NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU w wieku 18-29 lat – nabór  wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowego dofinansowania na działalność gospodarczą. Termin naboru wniosków  - od 21.08.2017 r. do  05.09.2017 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, należące do II profilu pomocy lub w uzasadnionych przypadkach – należące do I profilu, w wieku 18-29 lat i należące do kategorii NEET: tj. osoby, które: nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym, nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Szczegółowe informacje nr tel. 055 237 67 27, 055 237 67 60, I piętro, pokój 108.

 

  • NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA PRACODAWCÓW.  Termin naboru wniosków  - od 21.08.2017 r. do – 05.09.2017 r. Szczegółowe informacje nr tel. 055 237 67 27, 055 237 67 60, I piętro, pokój 108.

 

  • NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA PRACODAWCÓW.  W ramach projektu EFS RPO z refundacji mogą być zatrudnione osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej)wymagające wsparcia (II profil pomocy). Termin naboru wniosków  - od 21.08.2017 r. do – 05.09.2017 r. Szczegółowe informacje nr tel. 055 237 67 27, 055 237 67 60, I piętro, pokój 108.

 

Ponadto informujemy, iż otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl

Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu

Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg