Miasto Elbląg z wyróżnieniem

Miasto Elbląg z wyróżnieniem

Miasto Elbląg otrzymało tytuł "Gminy na 5!" w edycji 2016/2017 rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ocenie podlegała gotowość jednostek samorządu terytorialnego do obsługi drogą elektroniczną inwestorów oraz przedsiębiorców. W badaniu oceniano dwa obszary: funkcjonalność oficjalnej witryny internetowej oraz możliwość kontaktu elektronicznego.