Misja na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Misja na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym. Forum odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych, w dniu 6 września 2017 r., w Astanie.

Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecności Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, w szczególności reprezentujących następujące branże: OZE, energetyka, nowoczesne technologie wydobywcze, maszyny i urządzenia górnicze, czyste technologie węglowe, klastry energetyczne, budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, digitalizacja rynku energii oraz inne branże, nie wpisujące się bezpośrednio w tematykę Astana EXPO 2017 m.in.: sektory spożywczy w tym maszyny rolnicze, chemiczny, farmaceutyczny.

Do udziału w Forum zaproszeni są także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz innych organizacji. W ramach Forum zorganizowane zostaną panele dyskusyjne oraz sesje spotkań B2B dla firm polskich i kazachstańskich.

www.paih.gov.pl/20170906/misja_na_polsko-kazachstanskie_forum_gospodarcze