Konkurs na wsparcie przedsiębiorczości

 Konkurs na wsparcie przedsiębiorczości

28 marca rozpoczął się konkurs na wsparcie przedsiębiorczości poprzez nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu. To pierwszy taki konkurs w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach. Do podziału jest blisko 20 mln zł.

- Kilkaset milionów euro trafi na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Premiowane będą przede wszystkim innowacyjne pomysły i wdrażanie nowoczesnych technologii przez przedsiębiorców. Dlatego w tym programie zabezpieczyliśmy też środki na nowoczesne wsparcie sektora regionalnej gospodarki.

Konkurs jest podzielony na dwie części.

  • Schemat A przeznaczony jest na wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów spierających przedsiębiorczość, także tych zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami innowacji. Tu do wykorzystania jest pula ponad 7 mln zł.
  • Schemat B dotyczy przygotowania i świadczenia pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm, w tym inwestycje w infrastrukturę oraz w celu świadczenia nowych usług. Tu do podziału jest 12,5 mln zł.


Preferencje będą miały projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa i o największym udziale wkładu prywatnego.

Nabór wniosków potrwa do 29 maja. Szczegóły konkursu na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl
Źródło: Wrota Warmii i Mazur