Ready2Go – program dla MŚP wspierający internacjonalizację

 Ready2Go – program dla MŚP wspierający internacjonalizację

Ready2Go to projekt Komisji Europejskiej realizowany we współpracy z siecią Enterprise Europe Network skierowany do europejskich MŚP, które poszukają szansy na ekspansję nowych rynków zagranicznych.

80 docelowo wybranych firm uzyska możliwość udziału w szkoleniach, wydarzeniach matchmakingowych, a także stworzenia międzynarodowego biznesplanu. Uczestnicy projektu nie tylko zapoznają się ze sposobem działania na danych rynkach, ale również podejmą pierwsze kroki w celu nawiązania współpracy biznesowej w wybranych krajach.

Wśród rynków docelowych programu dla internacjonalizacji znalazły się: Kamerun, Chile, Indie, Kanada i USA.
Firma może wybrać max 2 rynki. Dodatkowo, jeden z powyższych rynków może być zastąpiony przez takie kraje jak Argentyna czy Egipt.

Projekt skierowany jest do firm, które:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
  • są zarejestrowane w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub krajach partnerskich COSME (Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Islandia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Turcja),
  • nie są częścią dużej grupy,
  • działają w sektorze wytwórczym (wykluczone z udziału są firmy consultingowe oraz specjalistyczno-usługowe).


Branże uwzględnione w projekcie to:
– branża rolno-spożywcza,
– biotechnologie,
– chemia,
– rzemiosło (m.in. ceramika, biżuteria, dekoracje),
– branża kreatywna (radio, film, telewizja, fotografia, design itp.),
– ochrona środowiska,
– zdrowie i medycyna, farmaceutyki,
– ICT,
– energia odnawialna,
– kluczowe technologie (KET) m.in. nanotechnologia, mikro – i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotowoltaika,
– materiały (np. ceramika, metal, plastik, polimery, materiały wykonane z surowców organicznych),
– nano i mikro technologie,
– budowlana,
– tekstylia i moda,
– handel i usługi,
– meblarska.

Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących wydarzeniach:

  • 3-dniowe indywidualne szkolenie i program treningowy (odbywające się w siedzibie firmy) w terminie między czerwcem a sierpniem 2017 roku,
  • 2-dniowe szkolenie odbywające się na terenie Europy w terminie między lipcem a październikiem 2017 roku,
  • max. 2 wydarzenia matchmakingowe w terminie między listopadem 2017 r a lipcem 2018 r.


Firmy będą miały również możliwość opracowania międzynarodowego biznesplanu przy wsparciu Ready2Go.

Wszystkie spotkania, szkolenia, rozmowy biznesowe będą odbywały się w języku angielskim.

Koszty:

Udział w projekcie jest bezpłatny, jednakże firmy zobowiązane są do pokrycia kosztów podróży.
Firmy mają możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów związanych z podróżami.

Aplikowanie:

Zainteresowane udziałem w projekcie firmy prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zaproszeniem do składania zgłoszeń.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza on-line. Wraz ze zgłoszeniem firma zobowiązana jest również do przesłania wypełnionej deklaracji.

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2017 r.

Szczegóły dostępne są TUTAJ.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network w Olsztynie 89 512 24 05, 89 512 24 29.