Staż na okres 6 miesięcy

Staż na okres 6 miesięcy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje Pracodawców o naborze wniosków o zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy

Na staż w ramach Projektu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

a) osoby długotrwale bezrobotne,

b) osoby niepełnosprawne,

c) osoby powyżej 50 roku życia,

d) kobiety,

e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

 

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały wnioski spełniające kryteria realizowanego projektu oraz uwzględniające deklarację zatrudnienia:

na okres co najmniej 3 miesięcy – przy stażu trwającym 3 miesiące,

na okres co najmniej 6 miesięcy -  przy stażu trwającym 6 miesięcy.

 

 

Termin naboru wniosków – od 06.03.2017 r. – do 17.03.2017 r.  

 

Szczegółowe informacje

pod nr tel.

055 237 67 16, 055 237 67 18, 055 237 67 58, 055 237 67 62