Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Na staż w ramach Projektu mogą zostać skierowane tylko osoby w wieku 18-29 lat, należące do kategorii NEET, tj. osoby, które:

● nie pracują,

● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,

● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 

 

oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:

 

- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,

- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały wnioski spełniające kryteria realizowanego projektu oraz uwzględniające deklarację zatrudnienia:

na okres co najmniej 3 miesięcy – przy stażu trwającym 3 miesiące,

na okres co najmniej 6 miesięcy -  przy stażu trwającym co najmniej 6  

   miesięcy.

 

 

Termin naboru wniosków – od 06.03.2017 r. – do 17.03.2017 r.  

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje

pod nr tel.

055 237 67 16, 055 237 67 18, 055 237 67 58, 055 237 67 62