Spotkanie dot. odnawialnych źródeł energii

 Spotkanie dot. odnawialnych źródeł energii

Spotkanie informacyjne dotyczące wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w małych i średnich przedsiębiorstwach odbędzie się 7 marca w Ełku.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jest ono adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in.: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020.

Termin: 7 marca 2017 r. w godzinach 11.00 - 13.45

Miejsce: Urząd Gminy Ełk (ul. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk)

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 28 lutego godz. 14.00 oraz potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

Panel ekspercki poprowadzą prelegenci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Instytucji Wdrażającej działania 4.1 i 4.2 w ramach RPO WiM 2014-2020.

Więcej informacji: Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku (tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl)Źródło: Wrota Warmii i Mazur