Marka Polskiej Gospodarki rusza z promocyjną ofensywą

 Marka Polskiej Gospodarki rusza z promocyjną ofensywą

Ruszyła kampania informacyjna Ministerstwa Rozwoju promująca Markę Polskiej Gospodarki. Akcja ma zachęcić polskie firmy - głównie z sektora MŚP - do korzystania z rządowych programów dla eksporterów i poszukiwania informacji o nich na Portalu Promocji Eksportu: www.trade.gov.pl.

Na podstawie analiz trendów, a także potencjału danych rynków, Ministerstwo Rozwoju przygotowało listę dwunastu sektorów polskiej gospodarki, które mają największą szansę na  globalny sukces. W ten sposób powstało dwanaście Marek Polskiej Gospodarki, a także programy promocji wspierające te priorytetowe sektory. Wśród nich są:  sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, usług prozdrowotnych, części samochodowe i lotnicze.

Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, których, ze względu na istniejące ryzyko i koszty, przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w planach eksportowych. Wśród nich są m.in.: Algieria, Meksyk, Indie, Iran oraz Wietnam. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Więcej informacji o programach wsparcia
Źródło: PAIH