„Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę”

„Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę”

W dniach 13-14 marca 2017 roku Urząd Patentowy RP organizuje kolejną edycję konferencji poświęconej zagadnieniom innowacyjnego wzornictwa przemysłowego. Program tegorocznej konferencji obejmować będzie przede wszystkim problematykę korzyści, jakie wynikają z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Mając na uwadze zagadnienia społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, pragniemy zwrócić uwagę także na istotne możliwości biznesowe, służące zarówno rozwojowi indywidualnych przedsiębiorców, jak i wpływające na podniesienie innowacyjności krajowej gospodarki.

Obecnie Polska zajmuje w Europie bardzo wysokie, szóste, miejsce wśród eksporterów kosmetyków. Polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne stanowią natomiast połowę z wykazujących aktywność innowacyjną firm w naszym kraju. W związku z tak dynamicznym rozwojem tych branż, pragniemy podczas konferencji poruszyć kwestie dotyczące projektowania zorientowanego na użytkownika oraz wykorzystania koncepcji design thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów i budowaniu wizerunku marki. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z projektowaniem opakowań oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Wpływ wzornictwa na pozycję rynkową i giełdową firmy, jak również strategie ochrony wzornictwa przemysłowego stanowić będą równie istotną część programu obrad.

Główne zagadnienia konferencji:

  • Empatia w projektowaniu, czyli jak myślenie projektowe może podnieść jakość życia
  • Identyfikacja i zrozumienie potrzeb społecznych jako punkt wyjścia dla projektanta projektującego w branży zdrowia i urody
  • Identyfikacja wizualna produktu – czy opakowanie wciąż na nas działa?
  • Branding produktów i usług farmaceutycznych i kosmetycznych
  • Specyfika projektowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i urody
  • Wzornictwo w rozwoju startupów
  • Projektant w jednostce B+R dużych przedsiębiorstw branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej
  • Ochrona innowacji – wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy przedsiębiorstwa?

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą spotkania networkingowe dedykowane startupom z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Pragniemy, by wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczyła również kwestii związanych ze znaczeniem wzornictwa przemysłowego dla rozwoju nowych firm. Startupowe spotkania networkingowe, zorientowane na szybkie efekty, powinny umożliwić młodym, kreatywnym przedsiębiorcom promocję swoich produktów i usług, a także służyć poszerzeniu bazy kontaktów oraz zbudowaniu sieci wartościowych relacji.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz branży kreatywnej, ekspertów związanych z sektorem wzornictwa, a także wszystkie osoby zainteresowane kwestiami z zakresu szeroko pojętego designu oraz tematyką ochrony własności przemysłowej zwłaszcza w zakresie wzornictwa przemysłowego. Udział w konferencji jest bezpłatny.Konferencja odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4.

Rejestracja elektroniczna uczestników pod adresem:

http://www.uprp.pl/rejestracja/Menu45,767,29,index,pl/

 
Autor: Informacja prasowa