Sprzedaż nieruchomości przy ul. Różanej 1B

Prezydent Miasta Elbląg ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg.