Prezentacja startupów z regionu Warmii i Mazur

 Prezentacja startupów z regionu Warmii i Mazur

W czwartek (16 lutego) odbędzie się Demo Day podczas którego młodzi przedsiębiorcy z regionu opowiedzą inwestorom o swoich innowacyjnych pomysłach na biznes.

Spotkanie organizowane jest w ramach programu akceleracji startup pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”.

Prezentacja w godz. 10.00-16.20 w Olsztyńskim Parku Naukowo –Technologicznym (Olsztyn, ul. Wł. Trylińskiego 2, Budynek BK, sala nr 15).

W ramach wydarzenia innowacyjne pomysły na biznes przed zaproszonymi inwestorami (tj. przedstawicielami funduszy kapitałowych i inwestorami prywatnymi) zaprezentuje ponad 30 startupów inkubowanych głównie w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, Elbląskim Parku Technologicznym oraz Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Podczas Demo Day startupy będą miały okazję przekonać obecnych na spotkaniu inwestorów do wsparcia ich pomysłów biznesowych nad którymi pracują już od kilku miesięcy. Każdy ze startupów będzie miał po 5 minut na prezentację i 5 minut będzie przeznaczone na pytania lub porady inwestorów.

Pytania: Magdalena Ben–Rynkiewicz, tel. 089 612 05 05, e-mail: m.ben-rynkiewicz@opnt.olsztyn.pl
Źródło: Wrota Warmii i Mazur
Zdjęcie: OPN-T