Nowe konkursy w ramach RPO

 Nowe konkursy w ramach RPO

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 to szansa na zrobycie środków na rozwój w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.

Właśnie ruszyło dziesięć kolejnych konkursów:

  • Podziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne
  • Podziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
  • Podziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
  • Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa
  • Podziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe
  • Podziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna
  • Podziałanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe a) subregion ełcki, b) subregion elbląski c) subregion olsztyński
  • Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznymZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i zasadami naboru.
Źródło: Wrota Warmii i Mazur