Dotacje na promocję

 Dotacje na promocję

Do 13 marca 2017 roku PARP przyjmuje wnioski od firm na dofinansowanie uczestnictwa w programie promocji ich wyrobów czy usług na rynkach zagranicznych.

otacja może być przeznaczona na wynajęcie i zabudowę stoiska na targach zagranicznych, stworzenie materiałów reklamowych czy przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych. Sfinansować można ponadto przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej albo produkcję i emisję spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Dotacja Go To Brand przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć eksport oraz działają w jednej z 12 branż: moda polska, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, IT/ICT, polskie specjalności żywnościowe, kosmetyki, meble, sprzęt medyczny, jachty i łodzie oraz sektor usług prozdrowotnych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 


Źródło: Wrota Warmii i Mazur