Stawiamy na Startupy

Stawiamy na Startupy

Dzięki pozyskanym funduszom europejskim możemy wspierać kolejne startupy. Umowy inkubacji podpisane a 20 młodych przedsiębiorców wprowadziło się do swoich biur. Jeszcze tylko badanie indywidualnych potrzeb i można rozpocząć świadczenie usług.

Program inkubacji w ramach projektu Startup House będzie trwać 10 miesięcy. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł wybrać usługi marketingowe i ICT. Dodatkowo dla wszystkich zorganizujemy warsztaty z przedsiębiorczości. W ramach projektu 5 przedsiębiorców otrzyma obsługę księgową, doradztwo prawne, wsparcie mentora a także wybierze certyfikowane szkolenie branżowe dla siebie lub pracownika.

- Elbląski Park Technologiczny oprócz dojrzałych przedsiębiorców wspiera startupy i młode firmy. Od 3 lat działa u nas Inkubator Przedsiębiorczości, z którego oferty skorzystało już ponad 50 firm. To dzięki naszemu potencjałowi i doświadczeniu pozyskujemy środki unijne dla początkujących przedsiębiorców. Wsparcie kierowane jest głównie do firm innowacyjnych. - mówi przedstawiciel Lidera - Aktualnie w ramach 2 projektów unijnych realizujemy programy inkubacji dla 40 startupów.

Projekt „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw (całkowita wartość projektu: 999 238,47 zł, dofinansowanie: 849 352,70 zł).
Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Elbląg/Elbląski Park Technologiczny w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

 

źródło: ept.umelblag.pl