Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

Urząd Miasta Olsztyn, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.

Odbędzie się ono 28 lutego o godz. 10 w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym (ul. Władysława Trylińskiego 2, sala nr 15, budynek BK)

Zgłoszenia e-mailowe należy kierować na adres email szymanska.agata@olsztyn.eu do 24 lutego do godz. 12.00

Agenda spotkania:

10.00 - powitanie gości - Magdalena Ben-Rynkiewicz, kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości
10.05-10.30 - Fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 dla przedsiębiorców w ofercie Warmińsko –Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10.30-10.40 - Pożyczki dla przedsiębiorców z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (przy WMARR SA)
10.40-13.00 - Indywidualne konsultacje dot. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020 – Osi Priorytetowej Poddziałania 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 i 1.5.2
Źródło: Wrota Warmii i Mazur