Oczyszczanie wody pod bacznym okiem akredytowanego Laboratorium.

Oczyszczanie wody pod bacznym okiem akredytowanego Laboratorium.

Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego kolejny raz potwierdza swoje kompetencje!

W wyniku nadzoru przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji pod koniec roku, Laboratorium EPT otrzymało dodatkowe upoważnienia, zwiększając tym samym zakres oferowanych usług.

Jest to możliwość wykonywania akredytowanych analiz THM’ów, czyli wyjątkowo toksycznych związków, powstających w końcowych stadiach procesu uzdatniania wody.

Beneficjentem nowych usług jest między innymi Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”. Dzięki współpracy MOSIR i EPT, Miasto jeszcze bardziej dba o bezpieczeństwo mieszkańców. We współpracy z Sanepidem w Elblągu, zespół analityczny EPT jest w stanie wykonać cały zakres badań wody basenowej wymagany przepisami prawnymi. Działania te pozwalają na uzyskiwanie wyników badań w krótszym czasie, a co za tym idzie szybszą reakcję zarządzających basenami na ewentualne pogorszenie jakości wody. Stały monitoring zwiększa bezpieczeństwo ludzi użytkujących baseny.

 

Dzięki akredytacji Laboratorium Elbląskiego Parku Technologicznego, badania tych niebezpiecznych związków, to badania certyfikowane, odznaczające się najwyższym stopniem wiarygodności.

Osoba kontaktowa:

Dział Badań i Rozwoju 
Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych
tel.: +48 55 237 47 64; 55 237 47 68

Kierownik
dr inż. Wojciech Chwiałkowski
e-mail: wojciech.chwialkowski@ept.umelblag.pl