Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wzbogaciła się o kolejne atrakcyjne tereny

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wzbogaciła się o kolejne atrakcyjne tereny

28 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Skarbu został podpisany akt notarialny dotyczący przekazania terenu o powierzchni 6,3774 hektarów znajdującego się w Elblągu. Przekazanie gruntu przez Skarb Państwa na własność Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. zostało zatwierdzone przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, p.o. Ministra Skarbu Państwa – Ministra Henryka Kowalczyka oraz Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego i Wiceprezes Zarządu – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg.

Trzy działki wchodzące w skład przekazanego terenu to bardzo atrakcyjny dla inwestorów obszar. Znajduje się on w przemysłowej dzielnicy miasta – Modrzewinie Południe, w pobliżu drogi ekspresowej S7 oraz w odległości około 70 kilometrów od portu morskiego w Gdańsku i lotniska międzynarodowego w Gdańsku- Rębiechowie.  Obszar posiada niezbędną infrastrukturę techniczną i przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-usługową. Zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą tu powstać budynki produkcyjne związane z działalnością przemysłową i magazynową, w tym: produkcja i usługi przemysłu wysokich technologii, składowanie, logistyka, dystrybucja.

W Podstrefie Elbląg potencjalni inwestorzy mogą liczyć na pomoc publiczną w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Dotychczas zainwestowało tam 10 firm z branż: metalowo-maszynowej, oświetleniowej, stolarki okiennej, spożywczej, biotechnologicznej.

Aport to nieodpłatne wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności). Po dokonaniu aportu elbląskiej nieruchomości wielkość udziału Skarbu Państwa w kapitale spółki wynosi 49,21% (przed aportem 45,77%).

Ostatni aport nieruchomości Skarbu Państwa do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. miał miejsce w 2004 roku.

Dzięki aportowi Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wzbogaciła się o kolejne atrakcyjne tereny, które wspomogą rozwój gospodarczy regionu.

więcej