Polsko-Azerbejdżańskie Forum Biznesu

Polsko-Azerbejdżańskie Forum Biznesu

Ministerstwo Rozwoju RP we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą zaprasza do udziału w Polsko-Azerbejdżańskim Forum Biznesu. Forum odbędzie się w dniu 20 grudnia br. w Warszawie, przy okazji wizyty Ministra Energetyki Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Natiga Alijewa.

Głównym celem wydarzenia jest intensyfikacja współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Forum będzie znakomitą okazją do bezpośrednich rozmów pomiędzy polskimi i azerbejdżańskimi przedsiębiorcami. Strona azerbejdżańska wykazała szczególne zainteresowania współpracą w zakresie następujących sektorów: transport; budownictwo i infrastruktura; przemysł wydobywczy; rolno-spożywczy; maszyny rolnicze; energetyka; meble; farmaceutyki i suplementy diety. (MR)

Więcej: www.trade.gov.pl/pl/Wydarzenia/219153,polsko-azerbejdzanskie-forum-biznesu.html