Polski Fundusz Rozwoju zaprezentował ofertę

Polski Fundusz Rozwoju zaprezentował ofertę

Grupa PFR uruchomiła wspólne centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych zainteresowanych instrumentami rozwoju. Spośród ponad 100 produktów, rozproszonych dotychczas w polskich instytucjach rozwoju, Grupa PFR opracowała 67 kluczowych i stworzyła z nich 12 pakietów, dopasowanych do potrzeb odbiorców. Informacja o nich dostępna jest w jednym miejscu, na portalu informacyjnym wspieranym przez doradców telefonicznego centrum kontaktu.

- Nie ma innowacyjnej gospodarki bez innowacyjnych instytucji rozwoju. Dziś w bardzo wymierny i konkretny sposób pokazujemy, że koordynacja oraz efektywność instrumentów polityki rozwojowej na poziomie państwa jest nie tylko oczekiwana, ale przede wszystkim możliwa i realizowana. Na całą naszą aktywność patrzymy właśnie od strony odbiorców, czyli polskiego małego i dużego biznesu, inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego - powiedział Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów. - To dla nich utworzony został „jeden kontakt” w PFR, dzięki któremu zostaną kompleksowo obsłużeni poprzez możliwość skorzystania z blisko 70, szytych na miarę ich potrzeb, nowoczesnych instrumentów finansowych i innych produktów.

Integrując działalność m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR zapewnia lepszą koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu.

Wartość nowoczesnych instrumentów finansowania eksportu, jakie udostępni PFR w postaci gwarancji, ubezpieczeń i kredytów eksportowych oraz inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej, wynosi 60 mld zł. Na inwestycje infrastrukturalne i samorządowe, w tym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, fundusze inwestycyjne PFR dysponują już teraz kwotą 5 mld zł. Z kolei na inwestycje w młode innowacyjne firmy i nowoczesne technologie w ramach Programu Start in Poland i największej w Europie Środkowej platformy funduszy venture capital, PFR przeznaczy 2,8 mld zł. W tym tygodniu podpisano także pierwszą, wiążącą umowę na realizację projektów budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, na który w pierwszym etapie planuje się przeznaczyć ze środków Grupy PFR nawet 6 mld zł.

Celem PFR - jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej - jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski, łagodzenie wahań koniunktury, przygotowanie krajowej gospodarki na wyzwania związane z oddziaływaniem światowych trendów społeczno-gospodarczych, a także wyrównywanie szans i zrównoważony rozwój terytorialny. Priorytety Grupy PFR to rozwój lokalnego rynku kapitałowego, inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich firm oraz obsługa inwestorów. (PFR)

14 grudnia 2016 r., w dniu prezentacji zintegrowanej oferty Polskiego Funduszu Rozwoju dla przedsiębiorców, uruchomiono infolinię PFR.

Doradcy PFR są dostępni pod numerem telefonu 800 800 120 w godzinach 8.00-17.00, od poniedziałku do piątku.

To pierwszy krok do realizacji strategii w zakresie jednego punktu kontaktu dla przedsiębiorców, samorządów i innych zainteresowanych instrumentami rozwoju. (PAIiIZ)