Rada Naukowa Elbląskiego Parku Technologicznego powołana

Rada Naukowa Elbląskiego Parku Technologicznego powołana

W Elbląskim Parku Technologicznym odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Naukowej Elbląskiego Parku Technologicznego powołanej przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Rada Naukowa Elbląskiego Parku Technologicznego jest organem, inicjującym, opiniodawczym oraz stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Elbląg w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju EPT. W skład Rady weszli przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

Powołanie Rady Naukowej Elbląskiego Parku Technologicznego ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Parku. Działania jej będą ukierunkowane na rzecz rozwoju, rozbudowy i wsparcia merytorycznego EPT.

W skład Rady weszli:
1) Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
2) Jacek Boruszka – V-ce Prezydent Miasta Elbląg
3) Adam Augustynowicz - OPEGIEKA Elbląg
4) dr Paweł Galiński  – Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
5) Wojciech Macijewicz - Prezes Stowarzyszenia „Klaster Mebel Elbląg"
6) Urszula Małek – Elbląska Izba Gospodarcza
7) dr inż. Stanisław Kwitnewski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
8) dr hab. inż.Tadeusz Liziński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
9) Monika Prażak-Michałowska – wiceprezes Elbląskiego Klastra Turystycznego
10) dr Izabela Seredocha – Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
11) Tadeusz Sznaza – Przewodniczący Elbląskiej Rady Klastrów