Akredytacja Obronności i Bezpieczeństwa

Akredytacja Obronności i Bezpieczeństwa

Laboratorium EPT otrzymało akredytację Obronności i Bezpieczeństwa i uzyskało uprawnienia jednostki badawczej i certyfikującej mające na celu określenie, czy wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych, w celu wyeliminowania zagrożeń, stwarzanych przez wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Akredytację w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa (OiB) nr 52/MON/2016 otrzymaliśmy Decyzją Ministra Obrony Narodowej.

- Zostaliśmy wpisani na listę laboratoriów, które mogą wykonywać badania związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju i których wyniki będą uznawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. - informuje Kierownik Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych dr inż. Wojciech Chwiałkowski. - Otrzymaliśmy akredytację w zakresie badań środków zaopatrzenia żywnościowego - wody do picia. W związku z powyższym, w momencie, gdy będzie potrzeba wykonania badań określających czy wyrób, spełnia określone wymagania, nasze Laboratorium będzie mogło takie badania wykonać. Akredytacja OiB została nam udzielona na trzy lata, i co roku będziemy przechodzić tzw. ocenę w nadzorze wykonywaną przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. - wyjaśnia dr inż. Wojciech Chwiałkowski.

 

Wykaz jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację OiB znajduje się na stronie internetowej:

http://wcnjk.wp.mil.pl/pl/20.html