Biała Księga Innowacyjności

Biała Księga Innowacyjności

W czwartek Wiceminister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Dardziński przedstawił założenia, które mają stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju innowacji w Polsce.

Biała Księga Innowacyjności powstała w ramach prac Rady ds. Innowacyjności, ponadresortowego ciała, w którego skład wchodzą m.in.: Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jej celem jest rozpoznanie i skatalogowanie barier, które uniemożliwiają swobodny transfer nowej wiedzy do gospodarki, a także zaproponowanie rozwiązań, które te bariery zburzą.

W pracach nad dokumentem brali też udział przedsiębiorcy, naukowcy, inwestorzy, a także przedstawiciele administracji.

Biała Księga wpisuje się w „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz w „Strategię na rzecz doskonałości naukowej”, których celem jest pobudzenie gospodarki i wyrwanie Polski z pułapki średniego dochodu. Realizacja wybranych postulatów z Księgi ma przyczynić się do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 roku oraz stworzenia w ciągu najbliższych 7 lat 1500 start-upów.

 

Więcej informacji.

Pliki do pobrania:
Biała księga innowacyjności.
Biała księga innowacyjności – prezentacja.