Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla bezrobotnych do składania wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla bezrobotnych do składania wniosków.

W pierwszej kolejności na refundowane stanowiska pracy będą kierowane osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia spełniające dodatkowo co najmniej jedno z kryteriów: osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby niskowykwalifikowane, osoby długotrwale bezrobotne.

Termin naboru wniosków  12.10. – 24.10.2016 r.

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 055 237 67 27, 055 237 67 60, 055 237 67 22

I piętro, pokój 108