Kredyt z bezpłatną gwarancją FG POIG - korzystna zmiana dla przedsiębiorców

Kredyt z bezpłatną gwarancją FG POIG - korzystna zmiana dla przedsiębiorców

Bezpłatne gwarancje BGK udzielane ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG to forma zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Od sierpnia br. BGK rozszerzyło swoją ofertę o gwarantowanie kredytów w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą uruchamiać kredyt bez zanoszenia faktur do banku.

Parametry gwarancji FG POIG to:
 brak prowizji za udzielenie gwarancji.
 maksymalna kwota gwarancji – 3,5 mln zł i nie więcej niż 60% kwoty kredytu,
 możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów,
 maksymalny okres gwarancji - 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Przypominamy, że gwarancje te będą udzielane tylko do końca 2016 r.!

Wniosek o gwarancję składa się wraz z wnioskiem kredytowym w wymienionych poniżej bankach współpracujących z BGK:

  1. Alior Bank S.A.
  2. Bank BPH S.A.
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.
  4. Bank Zachodni WBK S.A.
  5. ING Bank Śląski S.A.
  6. mBank S.A.
  7. Bank Millennium S.A.
  8. PKO Bank Polski S.A.
  9. Raiffeisen Bank Polska S.A.
  10. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji znajdują się na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-w-ramach-funduszu-gwarancyjnego-dla-rozwoju-innowacyjnosci-msp-fg-poig/

oraz
http://deminimis.gov.pl

InnowacyjnaGospodarkaA

UE-EFRR